franciszkanska3.pl
Wirtualne zwiedzanie Maopolski wietego Jana Pawa II

Mie Wyobrani Miosierdzia

Wielkanocny list rektora KUL

poniedziałek, 1 kwietnia 2013 Wielkanocny list rektora KUL

Uniwersytet, instytucja powołana do istnienia przez średniowieczny Kościół, jest szczególnym miejscem poszukiwania prawdy, a w czasach tabloidyzacji życia publicznego wzrasta odpowiedzialność uczonych. Przypomniał o tym rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. Antoni Dębiński, w corocznym liście na drugi dzień świąt Wielkanocy.

 

Rektor KUL przypomina, że uniwersytet poszukuje prawdy i głosi ją, co w katolickiej uczelni pozostającej „w służbie Bogu i Ojczyźnie” zbiega się z ewangelicznym wezwaniem do pójścia za prawdą Zmartwychwstałego Pana.

„Cóż to jest prawda?” – te lekceważące i sceptyczne słowa Piłata znikają w konfrontacji z „przemożna prawdą” Zmartwychwstania – zauważa ks. prof. Antoni Dębiński. Chrystus objawia prawdę o sobie, o człowieku i jego ostatecznym celu, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. To orędzie wymaga od człowieka odpowiedzi. „Wobec pustego grobu każdy z nas musi się określić” – pisze rektor. Zwraca uwagę na biegunowo różne reakcje ewangelicznych kobiet, które stały się świadkami prawdy Zmartwychwstania i strażników, których postawa prowadzi do „wyceny prawdy”.

Współcześnie nie mniej niż w czasach Jezusa konieczny jest wybór, opowiedzenie się za prawdą albo za „pogłoskami”, opartymi na wątpliwych autorytetach. Mają one siłę zwodzenia i przedstawiania nonsensu jako mądrości, sensu jako absurdu, wartości jako głupstwa i prawdy jako kłamstwa – wymienia ks. Dębiński. Zaznacza, iż „współczesny człowiek, by zachować życie, musi znaleźć sposób na to, co zrobić, by nie uwierzyć pogłoskom” i nie pozwolić na spowicie pustego grobu zasłoną milczenia lub lekceważenia, śmiechu lub pogardy.

Szczególnym miejscem poszukiwania prawdy jest uniwersytet, instytucja powołana do istnienia przez średniowieczny Kościół – przypomina rektor KUL. Zdawano sobie sprawę, że umiejętność samodzielnego myślenia chroni przed uleganiem niebezpiecznym ideologiom, a dogłębne wykształcenie służy otwartości na najważniejszą prawdę o Bogu i człowieku. Prawda sama w sobie stanowi wartość, a umacniające ludzką godność bezinteresowne podążanie za nią ostatecznie prowadzi do Boga, który – zauważa rektor – „szczerze i wytrwale poszukującym pozwala, by znaleźli Go we właściwym czasie”. Kiedy częstym zjawiskiem jest dominacja intelektualnych mód oraz propagandowa manipulacja czy też tabloidyzacja życia publicznego – wzrasta odpowiedzialność uczonych.

Społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podziela odpowiedzialność właściwą każdej wyższej uczelni, również jak inne środowiska odnotowuje sukcesy i porażki. Jednakże tutaj praca naukowa staje się świadectwem wiary – podkreśla rektor uczelni, która od niemal 95 lat ukazuje twórczą harmonię między wiarą a rozumem, kształci i formuje katolicka inteligencję oraz współtworzy kulturę narodową „w duchu wierności tysiącletniemu dziedzictwu Polski”. Dziś jest to równie ważna misja jak w czasach odbudowy niepodległego państwa czy w okresie „komunistycznej pustyni”.

Studenci wszystkich kierunków, obok nabywania właściwych dla danej specjalności kompetencji, zapoznają się z podstawowymi kursami logiki, historii filozofii, etyki, katolickiej nauki społecznej oraz otrzymują podstawowe wiadomości o Biblii. Każdy współtworzący społeczność akademicką zobowiązany jest respektować katolicki charakter Uczelni, choć w duchu szczerego poszukiwania prawdy studiują tutaj także osoby innych wyznań, wątpiący i niewierzący – zaznacza rektor.

Streszczeniem, podsumowaniem i „wielkim zobowiązaniem” programu i misji KUL-u jest przesłanie encykliki „Fides et ratio”. Jej autor, Jan Paweł II, to „nasz wieloletni profesor, wielokrotnie wypróbowany przyjaciel i patron” - podkreśla ks. Dębiński.

Wszystkim wspierającym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II materialnie i duchowo rektor wyraża podziękowanie i zapewnia o pamięci społeczności akademickiej w modlitwie. Wyraża też ufność, że polskie katolickie społeczeństwo „nie pozwoli, by podupadło dzieło, które przez lata było chlubą Kościoła polskiego”.

Z okazji Świąt Wielkanocnych „przyjmijcie życzenia pokoju i wszelkiego dobra” – pisze ks. prof. Antoni Dębiński na zakończenie listu.

Autor: kh
Źródło: KAI

KOMENTARZE

Brak komentarzy

zostaw komentarz
Archidiecezja Krakowska

Multimedialna encyklopedia Jana Pawa drugiego

POLECANE

Bp Grzegorz Ryś. Drogi Światła
Wielka Księga Miłosierdzia
Jestem Drugi
Doświadczanie Boga. Dla wierzących, poszukujących i wątpiących
Miłosierni jak Ojciec