franciszkanska3.pl
Wirtualne zwiedzanie Maopolski wietego Jana Pawa II

Mie Wyobrani Miosierdzia

Wielkanocny list rektora KUL

poniedziałek, 1 kwietnia 2013 Wielkanocny list rektora KUL

Uniwersytet, instytucja powołana do istnienia przez średniowieczny Kościół, jest szczególnym miejscem poszukiwania prawdy, a w czasach tabloidyzacji życia publicznego wzrasta odpowiedzialność uczonych. Przypomniał o tym rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. Antoni Dębiński, w corocznym liście na drugi dzień świąt Wielkanocy.

 

Rektor KUL przypomina, że uniwersytet poszukuje prawdy i głosi ją, co w katolickiej uczelni pozostającej „w służbie Bogu i Ojczyźnie” zbiega się z ewangelicznym wezwaniem do pójścia za prawdą Zmartwychwstałego Pana.

„Cóż to jest prawda?” – te lekceważące i sceptyczne słowa Piłata znikają w konfrontacji z „przemożna prawdą” Zmartwychwstania – zauważa ks. prof. Antoni Dębiński. Chrystus objawia prawdę o sobie, o człowieku i jego ostatecznym celu, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. To orędzie wymaga od człowieka odpowiedzi. „Wobec pustego grobu każdy z nas musi się określić” – pisze rektor. Zwraca uwagę na biegunowo różne reakcje ewangelicznych kobiet, które stały się świadkami prawdy Zmartwychwstania i strażników, których postawa prowadzi do „wyceny prawdy”.

Współcześnie nie mniej niż w czasach Jezusa konieczny jest wybór, opowiedzenie się za prawdą albo za „pogłoskami”, opartymi na wątpliwych autorytetach. Mają one siłę zwodzenia i przedstawiania nonsensu jako mądrości, sensu jako absurdu, wartości jako głupstwa i prawdy jako kłamstwa – wymienia ks. Dębiński. Zaznacza, iż „współczesny człowiek, by zachować życie, musi znaleźć sposób na to, co zrobić, by nie uwierzyć pogłoskom” i nie pozwolić na spowicie pustego grobu zasłoną milczenia lub lekceważenia, śmiechu lub pogardy.

Szczególnym miejscem poszukiwania prawdy jest uniwersytet, instytucja powołana do istnienia przez średniowieczny Kościół – przypomina rektor KUL. Zdawano sobie sprawę, że umiejętność samodzielnego myślenia chroni przed uleganiem niebezpiecznym ideologiom, a dogłębne wykształcenie służy otwartości na najważniejszą prawdę o Bogu i człowieku. Prawda sama w sobie stanowi wartość, a umacniające ludzką godność bezinteresowne podążanie za nią ostatecznie prowadzi do Boga, który – zauważa rektor – „szczerze i wytrwale poszukującym pozwala, by znaleźli Go we właściwym czasie”. Kiedy częstym zjawiskiem jest dominacja intelektualnych mód oraz propagandowa manipulacja czy też tabloidyzacja życia publicznego – wzrasta odpowiedzialność uczonych.

Społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podziela odpowiedzialność właściwą każdej wyższej uczelni, również jak inne środowiska odnotowuje sukcesy i porażki. Jednakże tutaj praca naukowa staje się świadectwem wiary – podkreśla rektor uczelni, która od niemal 95 lat ukazuje twórczą harmonię między wiarą a rozumem, kształci i formuje katolicka inteligencję oraz współtworzy kulturę narodową „w duchu wierności tysiącletniemu dziedzictwu Polski”. Dziś jest to równie ważna misja jak w czasach odbudowy niepodległego państwa czy w okresie „komunistycznej pustyni”.

Studenci wszystkich kierunków, obok nabywania właściwych dla danej specjalności kompetencji, zapoznają się z podstawowymi kursami logiki, historii filozofii, etyki, katolickiej nauki społecznej oraz otrzymują podstawowe wiadomości o Biblii. Każdy współtworzący społeczność akademicką zobowiązany jest respektować katolicki charakter Uczelni, choć w duchu szczerego poszukiwania prawdy studiują tutaj także osoby innych wyznań, wątpiący i niewierzący – zaznacza rektor.

Streszczeniem, podsumowaniem i „wielkim zobowiązaniem” programu i misji KUL-u jest przesłanie encykliki „Fides et ratio”. Jej autor, Jan Paweł II, to „nasz wieloletni profesor, wielokrotnie wypróbowany przyjaciel i patron” - podkreśla ks. Dębiński.

Wszystkim wspierającym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II materialnie i duchowo rektor wyraża podziękowanie i zapewnia o pamięci społeczności akademickiej w modlitwie. Wyraża też ufność, że polskie katolickie społeczeństwo „nie pozwoli, by podupadło dzieło, które przez lata było chlubą Kościoła polskiego”.

Z okazji Świąt Wielkanocnych „przyjmijcie życzenia pokoju i wszelkiego dobra” – pisze ks. prof. Antoni Dębiński na zakończenie listu.

Autor: kh
Źródło: KAI

KOMENTARZE

Brak komentarzy

zostaw komentarz
Archidiecezja Krakowska

Multimedialna encyklopedia Jana Pawa drugiego

POLECANE

John Rosemond. Poradnik dla zestresowanych rodziców.
Miłosierni jak Ojciec
Fergusson David. Stworzenie.
Biblia miłosierdzia
Tajemnica Bożego Miłosierdzia